Fetsund får 191 nye boliger

13. juli 2017

Fetsund kommnune vedtok  i møte den 19.06.2017 Detaljreguleringsplan 0203 R1401 Løkenåsen 2 – øvre del.

TAG har sammen med Løkenåsen Eiendomsutvikling regulert 191 boliger vest for Fetsund sentrum. Området er en forlengelse av Nedre del på Løkenåsen og er forberedet til å knytte seg til Feltet Granåsen, som utvikles i nord.

 

Siste nyheter

21. juni 2018

TAGtur til Slovenia

Meny