Fra «best på bolig» til «boligspesialisten»

21. desember 2017

– TAG skal bli det kontoret som vet alt om hvordan fremtidens boligkjøpere vil leve, sier daglig leder i TAG Lars Eirik Ulseth

Denne høsten har både ansatte, ledelse og styremedlemmer jobbet med å tegne fremtidens TAG. Den forrige ambisjonen var at TAG skulle bli «best på bolig» i Norge.
–Det føler vi at vi har klart. Nå er målet at vi også blir det kontoret folk tenker på som Boligspesialisten, sier han.
–I det ligger det at vi skal øke menneskers livskvalitet ved å skape helhetlige, innovative og bærekraftige løsninger for boliger og bomiljø, sier han.
 
Det å bli boligspesialist betyr at TAG ikke bare skal bli best på selve boligen, men også på hele bomiljøet og livssituasjonen som sluttbrukeren er i.
–For å skape gode bomiljøer i fremtiden må arkitekter forstå mobilitet, samfunnsutvikling og menneskene som skal bo og jobbe der, sier Lars Eirik.
Og for å skaffe seg den forståelsen skal TAG jobbe med å få ny innsikt. Et tett samarbeid med boligforskere på NTNU markerer starten på dette. Men også andre tette tverrfaglige samarbeid der TAG knytter til seg andre yrkesgrupper som trendforskere, psykologer, bygningsingeniører. De blir med å skape et «bibliotek» av kunnskap om nye boformer, ny teknologi, bærekraft og delingsøkonomi.
– Boligmarkedet er i stadig endring. Gjennom å forstå sluttbrukerne bedre og dokumentere utbyggingens markedspotensial tidlig, kan vi lettere vite hva folk vil ha, sier han.
–Det er viktig for den som skal bo i boligen. Men det blir også avgjørende for de som satser på boligbygging i fremtiden. Tverrfaglig kunnskap og tidlig dokumentasjon kan redusere arbeidsbelastningen, kostnader og risiko for feilslåtte byggeprosjekter, sier han.
 
TAG skal vokse både i Oslo, Trondheim og Bergen. Målet neste år er tre prosent større markedsandel av den totale omsetningen av nye boliger i Norge, og i 2020 15 prosent totalt.
Samtidig som selskapet skal vokse, vil TAG også ta vare på de gode verdiene som gjør selskapet til et godt sted å jobbe. Som den flate strukturen, den løsningsorienterte holdningen og det store mangfoldet av mennesker.
–Det er bred enighet blant de ansatte om den nye strategien. VI tar innover oss at vi har blitt gode på bolig. Folk brenner for å spesialisere seg og bli mer innovativ ved å forstå sluttbrukerne enda bedre, sier han.

Siste nyheter

13. september 2018

Bli med på TAG fest!

22. august 2018

Down memory lane

31. juli 2018

Rathkesgate 9

Meny